8 Products

Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$169.50
Sale
Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$149.50
Sale
Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$121.50
Sale
Togiharu Inox Steel Two Pieces Set - Santoku & Petty
SKU: HTO-IN2
Size: Santoku 7.0" (18cm), Petty 5.9" (15cm)
$198.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$320.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$268.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$226.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-180
Size: 7" (180 mm)
$210.00
Sale