Kairagi Collection


13 Products

Kairagi Bowl 4.5"
SKU: BWS-370
Size: 4.5"Dia. × 2.25"H - 11 oz
$3.95
New
Out of Stock
Kairagi Bowl 5.25"
SKU: BWS-369
Size: 5.25"Dia. × 2.75"H - 15 oz
$4.40
New
Out of Stock
Kairagi Bowl 6.25"
SKU: BWL-166
Size: 6.25"Dia. × 3.25"H - 24 oz
$6.60
New
Out of Stock
Kairagi Bowl 6.75"
SKU: BWL-165
Size: 6.75"Dia. × 3.5"H - 35 oz
$7.95
New
Out of Stock
Kairagi Bowl 7"
SKU: BWL-164
Size: 7"Dia. × 2.75"H - 26 oz
$5.50
New
Out of Stock
Kairagi Bowl 8.5"
SKU: BWL-163
Size: 8.5"Dia. × 3"H - 43 oz
$8.80
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 5"
SKU: PLS-575
Size: 5"Dia. × 0.75"H
$3.30
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 6.5"
SKU: PLS-180
Size: 6.5"Dia. × 1"H
$4.40
New
Out of Stock
Kairagi Coupe Plate 9"
SKU: PLL-574
Size: 9"Dia. × 2"H - 34 oz
$7.95
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 7.75"
SKU: PLL-573
Size: 7.75"Dia. × 1.25"H
$5.80
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 8.75"
SKU: PLL-572
Size: 8.75"Dia. × 1.25"H
$7.95
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 10"
SKU: PLL-571
Size: 10"Dia. × 1.5"H
$9.95
New
Out of Stock
Kairagi Round Plate 11.25"
SKU: PLL-570
Size: 11.25"Dia. × 1.5"H
$14.95
New
Out of Stock