8 Products

Suisin Inox Gyuto
SKU: HSU-INGY-300
Size: 11.8" (300 mm)
$238.00
Sale
Suisin Inox Gyuto
SKU: HSU-INGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$186.50
Sale
Suisin Inox Gyuto
SKU: HSU-INGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$149.50
Sale
Suisin Inox Gyuto
SKU: HSU-INGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$123.50
Sale
Suisin Inox Gyuto
SKU: HSU-INGY-180
Size: 7" (180 mm)
$119.00
Sale
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,200.00
Sale
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
$980.00
Sale
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-240
Size: 9.4" (240 mm)
$880.00
Sale