Masamoto Shiro-ko Kasumi


6 Products

Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Yanagi
SKU: HMA-SKYA
Size: 240 mm - 330 mm
$365.00 - $625.00
In Stock
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Left-Handed Yanagi
SKU: HMA-SKYA-270-L
Size: 10.5" (270 mm)
$625.00
In Stock
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Usuba
SKU: HMA-SKUS
Size: 180 mm - 210 mm
$365.00 - $485.00
In Stock
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Takobiki
SKU: HMA-SKTA
Size: 240 mm - 300 mm
$360.00 - $450.00
Stock Status May Vary
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Kamagata Usuba
SKU: HMA-SKKU
Size: 180 mm - 210 mm
$398.00 - $520.00
Stock Status May Vary
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE
Size: 135 mm - 210 mm
$388.00 - $698.00
In Stock