Sujihiki (Slicer)

60 Products

Togiharu Wa-Sujihiki
SKU: HTO-WASU-270
Size: 270 mm
$189.50
Togiharu V10 Damascus Sujihiki
SKU: HTO-VDSU-270
Size: 270 mm
$214.40
Togiharu V10 Damascus Sujihiki
SKU: HTO-VDSU-240
Size: 240 mm
$182.40
Togiharu PRO Sujihiki
SKU: HTO-PROSU-270
Size: 270 mm
$259.00
Togiharu Molybdenum Sujihiki
SKU: HTO-MOSU-270
Size: 270 mm
$145.00
Togiharu Molybdenum Three Piece Set Gyutou, Sujihiki, Petty Knife
SKU: HTO-MO3
Size: Gyutou 8.2", Sujihiki 10.5", Petty 5.9"
$303.00
Togiharu Inox Steel Sujihiki
SKU: HTO-INSU-270
Size: 270 mm
$159.00
Togiharu Inox Steel Sujihiki
SKU: HTO-INSU-240
Size: 240 mm
$135.00
Togiharu Inox Steel Three Pieces Set Gyutou, Sujihiki, & Petty
SKU: HTO-IN3
Size: Gyutou 8.2", Sujihiki 10.5", Petty 5.9"
$345.00
Togiharu Hollow Ground Sujihiki
SKU: HTO-HGSU-270
Size: 270 mm
$198.50
Togiharu Hammered Texture Damascus Sujihiki
SKU: HTO-HDSU-240
Size: 240 mm
$169.00
Togiharu Virgin Carbon Steel Sujihiki
SKU: HTO-HCSU-270
Size: 270 mm
$148.50
Togiharu G-1 Molybdenum Sujihiki
SKU: HTO-G1SU-270
Size: 270 mm
$188.00
Suisin Inox Honyaki Wa-Sujihiki
SKU: HSU-WASU-270
Size: 270 mm
$469.50
Suisin Inox Honyaki Wa-Sujihiki
SKU: HSU-WASU-240
Size: 240 mm
$359.50
Suisin Inox Sujihiki
SKU: HSU-INSU-300
Size: 300 mm
$192.50
Suisin Inox Sujihiki
SKU: HSU-INSU-270
Size: 270 mm
$159.50
Suisin Inox Sujihiki
SKU: HSU-INSU-240
Size: 240 mm
$128.50
Suisin High Carbon Steel Sujihiki
SKU: HSU-HCSU-270
Size: 270 mm
$132.00
Suisin High Carbon Steel Sujihiki
SKU: HSU-HCSU-240
Size: 240 mm
$112.00
Nenohi Nenox Red Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-RDSU-285
Size: 285 mm
$735.00
Nenohi Nenox Red Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-RDSU-230
Size: 230 mm
$625.00
Nenohi Nenox Desert Iron Wood Sujihiki
SKU: HNE-IWSU-285
Size: 285 mm
$575.00
Nenohi Nenox Desert Iron Wood Sujihiki
SKU: HNE-IWSU-230
Size: 230 mm
$495.00
Compare ProductsHide