Yanagi

105 Products

Shiro-ko Mizu Honyaki Mirror Finished Fuji Yanagi
SKU: HZU-SMHYA-330
Size: 12.9(33cm)
$2,850.00
Suisin Tanryu Ao-ko Suminagashi Hongasumi Yanagi
SKU: HSU-TRYA-300
Size: 300 mm
$880.00
Suisin Tanryu Ao-ko Suminagashi Hongasumi Yanagi
SKU: HSU-TRYA-270
Size: 270 mm
$698.00
Suisin Tanryu Ao-ko Suminagashi Hongasumi Kengata Yanagi
SKU: HSU-TRKY-300
Size: 300 mm
$900.00
Suisin Shiro-ko Mizu Honyaki Kengata Yanagi
SKU: HSU-SMHYKY-300
Size: 300 mm
$1,788.00
Suisin Shiro-ko Hongasumi Yanagi
SKU: HSU-SHYA-270
Size: 270mm
$278.00
Suisin Sakigake Yanagi
SKU: HSU-SAKYA-240
Size: 240 mm
$207.00
Suisin Saika Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-300
Size: 300 mm
$398.00
Suisin Saika Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-270
Size: 270 mm
$329.00
Suisin Saika Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-240
Size: 240 mm
$295.00
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-330
Size: 330 mm
$572.00
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-300
Size: 300 mm
$489.50
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-270
Size: 270 mm
$469.50
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-240
Size: 240 mm
$449.50
Suisin Hayate Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAYA-300
Size: 300 mm
$860.00
Suisin Hayate Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAYA-270
Size: 270 mm
$800.00
Suisin Hayate Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-330
Size: 330mm
$1,200.00
Suisin Hayate Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-300
Size: 300mm
$900.00
Suisin Hayate Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-270
Size: 270mm
$800.00
Suisin Aya Yasuki-ko Yanagi
SKU: HSU-AYAYA-300
Size: 300 mm
$495.00
Suisin Aya Yasuki-ko Yanagi
SKU: HSU-AYAYA-270
Size: 270 mm
$475.00
Suisin Ao-ko Suminagashi Kengata Yanagi
SKU: HSU-ASKY-300
Size: 300 mm
$1,438.00
Suisin Ao-Ko Mizu Mirrored Honyaki Ebony Handle Yanagi
SKU: HSU-AH-Y-E-300
Size: 300 mm
$1,194.00
Compare ProductsHide