New Knife Arrivals


10 Products

Suisin Suminagashi Damascus Blue #2 Yanagi
SKU: HSU-SMKZYA-300
Size: 11.8" (30cm)
$700.00
Suminagashi Blue #2 Yanagi
SKU: HSU-SMKZYA-270
Size: 10.5"(27cm)
$650.00
Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-300
Size: 11.7" (300mm)
$950.00
Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-270
Size: 10.5" (270mm)
$730.00
Suisin Densho Yanagi
SKU: HSU-DSYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$520.00
Sale
Suisin Densho Yanagi
SKU: HSU-DSYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$560.00
Sale
Suisin Densho Kiritsuke
SKU: HSU-DSKI-240
Size: 9.4" (240 mm)
$560.00
Sale
Suisin Densho Kiritsuke
SKU: HSU-DSKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
$650.00
Sale
Suisin Densho Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-DSST-300
Size: 11.8" (300 mm)
$650.00
Sale
Suisin Densho Kengata Yanagi
SKU: HSU-DSKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
$650.00
Sale