3 Products

Suisin Densho Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-DSST-300
Size: 11.8" (300 mm)
$650.00
Sale
Suisin Densho Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-DSST-270
Size: 10.5" (270 mm)
$560.00
Sale
Masamoto Sohonten Korin White #1 Hongasumi Mirror Finish Sakimaru Takobiki
SKU: HMA-KZST-330
Size: 13" (330 mm)
$1,550.00
Sale