4 Products

Suisin Densho Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-DSST-300
Size: 11.8" (300 mm)
$650.00
Sale
Suisin Densho Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-DSST-270
Size: 10.5" (270 mm)
$560.00
Sale
Suisin Tanryu Kizuna Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-TRKZST-300
Size: 11.7" (300mm)
$730.00
Suisin White Steel Mizu Honyaki Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-SMHYST-330
Size: 13" (330 mm)
$1,925.00
Sale