3 Products

Suisin Tanryu Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-TRKZKI-270
Size: 10.5" (270mm)
$730.00
Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-270
Size: 10.5" (270mm)
$730.00
Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-300
Size: 11.7" (300mm)
$950.00