6 Products

Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-270
Size: 10.5" (270mm)
$730.00
Suisin Tanryu Blue #2 Suminagashi Hongasumi Ebony Handle Kiritsuke
SKU: HSU-TRKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,200.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$880.00
Suisin Hayate Kizuna Kiritsuke
SKU: HSU-HAKZKI-300
Size: 11.7" (300mm)
$950.00