9 Products

Masamoto Sohonten Molybdenum Wa-Kiritsuke
SKU: HMA-MOKI-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$278.00
Togiharu Molybdenum Sujihiki
SKU: HTO-MOSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$168.00
Togiharu Virgin Carbon Steel Sujihiki
SKU: HTO-HCSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$168.50
Suisin Tanryu Blue #2 Suminagashi Hongasumi Ebony Handle Kiritsuke
SKU: HSU-TRKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,200.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kiritsuke by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKI-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$880.00
Masamoto Sohonten Molybdenum Sujihiki
SKU: HMA-MOSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$198.00
Masamoto Sohonten Molybdenum Sujihiki
SKU: HMA-MOSU-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$179.00