60 Products

Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Zebrawood Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYA-ZB-270
Size: 10.5" (270 mm)
$650.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Lacewood Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYA-LW-270
Size: 10.5" (270 mm)
$660.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Quince Wood Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYA-KR-270
Size: 10.5" (270 mm)
$720.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Bird Cherry Wood Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYA-SZ-300
Size: 11.8" (300 mm)
$795.00
Sale
Suisin Sakigake Yanagi
SKU: HSU-SAKYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$207.00
Sale
Suisin Saika White #3 Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$435.00
Sale
Suisin Saika White #3 Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$395.00
Sale
Suisin Saika White #3 Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-SAIYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$365.00
Sale
Suisin Inox Honesuki
SKU: HSU-INHO-150
Size: 5.9" (150 mm)
$110.00
Sale
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-330
Size: 13" (330 mm)
$690.00
Sale
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$620.00
Sale
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$489.00
Sale
Suisin Inox Honyaki Yanagi
SKU: HSU-IHYYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$449.50
Sale
Suisin High Carbon Steel Honesuki
SKU: HSU-HCHO-150
Size: 5.9" (150 mm)
$90.00
Sale
Suisin Hayate Blue #2 Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$850.00
Sale
Suisin Hayate Blue #2 Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$880.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Honesuki
SKU: HMA-VSHO-145
Size: 5.7" (145 mm)
$195.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-330
Size: 13" (330 mm)
$1,150.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Yanagi
SKU: HMA-SKYA-330
Size: 13" (330 mm)
$498.50
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Yanagi
SKU: HMA-SKYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$398.50
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$880.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Yanagi
SKU: HMA-SKYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$366.50
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$729.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$650.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Left-Handed Yanagi
SKU: HMA-SKYA-270-L
Size: 10.5" (270 mm)
$529.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Yanagi
SKU: HMA-SKYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$328.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Ebony Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-EE-330
Size: 13" (330 mm)
$1,670.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Ebony Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-EE-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,530.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Ebony Handle Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-EE-270
Size: 10.5" (270 mm)
$1,680.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-330
Size: 13" (330 mm)
$1,295.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,150.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Honyaki Yanagi
SKU: HMA-SHYYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$920.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Yanagi
SKU: HMA-SHYA-330
Size: 13" (330 mm)
$648.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Yanagi
SKU: HMA-SHYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$528.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Yanagi
SKU: HMA-SHYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$469.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Yanagi
SKU: HMA-SHYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$429.00
Sale