18 Products

Nenohi Nenox Red Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-RDSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$860.00
Sale
Nenohi Nenox Red Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-RDSU-230
Size: 9" (230 mm)
$710.00
Sale
Nenohi Nenox Desert Iron Wood Sujihiki
SKU: HNE-IWSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$760.00
Sale
Nenohi Nenox Desert Iron Wood Sujihiki
SKU: HNE-IWSU-230
Size: 9" (230 mm)
$610.00
Sale
Nenohi Nenox Green Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-GRSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$860.00
Sale
Nenohi Nenox Green Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-GRSU-230
Size: 9" (230 mm)
$710.00
Sale
Nenohi Nenox Corian Sujihiki
SKU: HNE-COSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$660.00
Sale
Nenohi Nenox Corian Sujihiki
SKU: HNE-COSU-230
Size: 9" (230 mm)
$510.00
Sale
Nenohi Nenox Brown Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-BRSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$860.00
Sale
Nenohi Nenox Brown Handle Sujihiki
SKU: HNE-BRSU-230
Size: 9" (230 mm)
$710.00
Sale
Nenohi Nenox Blue Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-BLSU-285
Size: 11.2" (285 mm)
$860.00
Sale
Nenohi Nenox Blue Bone Handle Sujihiki
SKU: HNE-BLSU-230
Size: 9" (230 mm)
$710.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Sujihiki
SKU: HMA-VGSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$289.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Sujihiki
SKU: HMA-VSSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$285.00
Sale
Masamoto Sohonten VG Sujihiki
SKU: HMA-VGSU-240
Size: 9.4" (240 mm)
$240.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Hamokiri
SKU: HMA-SHHM-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,180.00
Sale
Masamoto Sohonten Molybdenum Sujihiki
SKU: HMA-MOSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$198.00
Sale
Masamoto Sohonten Molybdenum Sujihiki
SKU: HMA-MOSU-240
Size: 9.4" (240 mm)
$179.00
Sale