7 Products

Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$169.50
Sale
Togiharu Inox Steel Petty
SKU: HTO-INPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
$84.50
Sale
Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$149.50
Sale
Togiharu Inox Steel Gyuto
SKU: HTO-INGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$121.50
Sale
Nenohi Nenox Carbon Fiber Handle Petty
SKU: HNE-CFPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
$460.00
Sale
Nenohi Nenox Carbon Fiber Handle Gyuto
SKU: HNE-CFGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$780.00
Sale
Nenohi Nenox Carbon Fiber Handle Gyuto
SKU: HNE-CFGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$680.00
Sale